VÁVRA, Radek. Nápravy moderních nákladních automobilů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23785. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Kučera.
Uložit do Citace PRO