VÁCLAVÍK, Martin. Evoluce materiálů používaných na výrobu sjezdových lyží [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23788. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Zina Pavloušková.
Uložit do Citace PRO