ŠMÍD, Miroslav. Stanovení zkrácených cyklických deformačních křivek superslitiny Inconel 738LC při zvýšených teplotách [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2382. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Martin Petrenec.
Uložit do Citace PRO