BARTKO, Jan. Vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2384. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jiří Malý.
Uložit do Citace PRO