ZÁVODNÍK, Michal. Plošinové zdvižné čelo určené pro montáž na nákladní automobil [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23896. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.
Uložit do Citace PRO