BOLCEK, Adam. Aplikace VR kamery na problémy mechaniky tekutin [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23897. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Jedelský.
Uložit do Citace PRO