REJŽEK, Jan. Využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecích zdrojů [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23912. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Aleš Polzer.

Uložit do Citace PRO