LOKAJ, Jakub. Termoelektrický generátor malého výkonu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23914. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marian Brázdil.

Uložit do Citace PRO