STUDENÝ, Marek. Modelování tržní ceny nemovitosti mnohonásobnou lineární regresí [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23924. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Cupal.
Uložit do Citace PRO