BOŽKOVÁ, Klára. Ocenění podniku ABC a.s [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23929. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Mašterová.

Uložit do Citace PRO