MAŠOVÁ, Milada. Ocenění podniku Amaprint Kerndl s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23930. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lucie Mašterová.
Uložit do Citace PRO