WALTER, Martin. Historický vývoj výstavby bytových domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v současnosti v Teplicích [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23932. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Cupal.

Uložit do Citace PRO