MATOUŠEK, Aleš. Kompozitní stomatologické biomateriály - struktura, analýza a vlastnosti [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23941. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Cihlář.

Uložit do Citace PRO