MAŠEK, Martin. Kondenzační parní turbina 25 MW [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO