BOUKALÍKOVÁ, Ivana. Fundamentální analýza [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23950. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO