FOLDES, Stephan. The Kraft sum as a monotone function on the refinement-ordered set of uniquely decipherable codes. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013, 2(1), 1-4 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2013.01
Uložit do Citace PRO