JÄRVINEN, Jouni, Michiro KONDO, Jorma K. MATTILA a Sándor RADELECZKI. Hidden modalities in algebras with negation and implication. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013, 2(1), 5-20 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2013.02

Uložit do Citace PRO