NISHIMURA, Hirokazu. Axiomatic differential geometry II-2 - differential forms. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013, 2(1), 43-60 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2013.05

Uložit do Citace PRO