PINUS, Aleksandr G. Some applications of infinitary logical languages in universal algebra. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013, 2(1), 93-103 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2013.07

Uložit do Citace PRO