ZÁLEŠÁK, Marek. Měřicí systém laboratoře experimentální biologie MU Brno [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2415. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miloslav Čejka.

Uložit do Citace PRO