BŘEZOVSKÁ, Markéta. Model střídá model - Transformace Baťova průmyslového města Batanagar v Indii [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24152. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO