CHOVANEC, Jozef. Řídící systém kalící hlubinné pece [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2419. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Vojtěch Mikšánek.
Uložit do Citace PRO