VICHTA, Michal. Bezdrátovy elektronický měřící a zabezpečovací systém budov [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2423. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Prokopec.
Uložit do Citace PRO