KLIMAITIENĖ, Rūta a Asta TILINSKAITĖ. Metodologie modelu rozpočtu identifikace a alternativy. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012, VI(12), 51-60 [cit. 2021-6-25]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24247
Uložit do Citace PRO