ČESPIVOVÁ, Pavlína. Změna hodnoty pozemků vyvolaná nově vznikajícími liniovými stavbami [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2427. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.
Uložit do Citace PRO