VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 3/2001 [online]. 11. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001, 28 s. [cit. 2023-01-31]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24271

Uložit do Citace PRO