VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 7/2001 [online]. 11. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001, 28 s. [cit. 2023-03-21]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24275

Uložit do Citace PRO