VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 10/2001 [online]. 11. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2001, 28 s. [cit. 2021-10-23]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24278
Uložit do Citace PRO