VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 10/2002 [online]. 12. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2002, 32 s. [cit. 2022-09-27]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24288

Uložit do Citace PRO