LACZOVÁ, Veronika. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2432. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Helena Hanušová.

Uložit do Citace PRO