VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 9/2005 [online]. 15. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2005, 32 s. [cit. 2021-10-23]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24320
Uložit do Citace PRO