VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 4/2006 [online]. 16. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2006, 32 s. [cit. 2023-05-30]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24326

Uložit do Citace PRO