VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 8/2007 [online]. 17. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2007, 32 s. [cit. 2023-01-31]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24341

Uložit do Citace PRO