VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 11/2008 [online]. 18. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2008, 32 s. [cit. 2021-6-22]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24355
Uložit do Citace PRO