VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 6/2012 [online]. 22. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2012, 34 s. [cit. 2021-6-22]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24389
Uložit do Citace PRO