VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 4/2013 [online]. 23. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013, 34 s. [cit. 2023-01-31]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24396

Uložit do Citace PRO