DOSKOČIL, Radek a Karel DOUBRAVSKÝ. Riziková analýza stochastického grafu PERT. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(14), 35-43 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24430
Uložit do Citace PRO