DAVID, Petr. Konstrukce environmentální silniční daně v České republice. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(15), 27-36 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24440
Uložit do Citace PRO