HUSPENINOVÁ, Kateřina a Drahomíra PAVELKOVÁ. Model pro tvorbu efektivního hodnototvorného řetězce virtuálních firem. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(15), 37-50 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24441
Uložit do Citace PRO