VNOUČKOVÁ, Lucie a Robin ČEJKA. Důsledky mobility zaměstnanců. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(15), 92-104 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24447
Uložit do Citace PRO