GRMANOVÁ, Eva. Aplikácia dvojstupňovej DEA metódy pri hodnotení efektívnosti poisťovní a bánk. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(16), 9-15 [cit. 2021-6-22]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24458
Uložit do Citace PRO