ŠOBA, Oldřich a Ivana ŠKATULÁROVÁ. Jednorázové a pravidelné investice na světových akciových trzích. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013, VII(16), 96-108 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24467
Uložit do Citace PRO