RYBA, Přemysl. Bouřky na letištích LKTB a LKMT a jejich předpověď [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2450. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karel Krška.

Uložit do Citace PRO