TIRINDA, Viktor. Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24709. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO