MIKLÓSY, Jiří. Využití prostředků umělé inteligence na finančních trzích [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24713. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dostál.

Uložit do Citace PRO