VLČEK, Dalibor. Stanovení životnosti dolního integrálního panelu křídla letounu L410 NG filozofií damage tolerance [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24718. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Petr Augustin.
Uložit do Citace PRO