ŠEBESTA, Jakub. Rozdíly mezi JAR-FCL a Part-FCL pro vydání průkazu způsobilosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24720. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Ptáček.

Uložit do Citace PRO