DVOŘÁKOVÁ, Eva. DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24723. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Jiří Oplatek.
Uložit do Citace PRO