MORCINEK, Lukáš. Design tiskárny [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO