BASLER, Ondřej. Design čističky vzduchu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/24734. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Róbert Machálek.
Uložit do Citace PRO